Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Pyrus

Názov rastliny Obrázky
Pyrus pyraster
hruška planá
hrušeň polnička
Pyrus sp.
hruška
hrušeň