Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Pulmonaria

Názov rastliny Obrázky
Pulmonaria angustifolia
pľúcnik úzkolistý
plicník úzkolistý
Pulmonaria mollis
pľúcnik mäkký
plicník měkký
Pulmonaria murini
pľúcnik Murínov
plicník Murínův
Pulmonaria obscura
pľúcnik tmavý
plicník tmavý
Pulmonaria officinalis
pľúcnik lekársky
plicník lékařský
Pulmonaria rubra
pľúcnik
plicník
Pulmonaria sp.
pľúcnik
plicník