Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Polystichum

Názov rastliny Obrázky
Polystichum aculeatum
papraďovec laločnatý
kapradina laločnatá
Polystichum braunii
papraďovec Braunov
kapradina Braunova
Obrázok nie je k dispozícii
Polystichum lonchitis
papraďovec kopijovitý
kapradina hrálovitá
Obrázok nie je k dispozícii