Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Polygala

Názov rastliny Obrázky
Polygala amara
horčinka horká
vítod hořký
Polygala amara subsp. brachyptera
horčinka horká krátkokrídla
vítod hořký krátkokřídlý
Polygala amarella
horčinka horkastá
vítod nahořklý
Polygala amarella subsp. amarella
horčinka horkastá pravá
vítod nahořklý pravý
Obrázok nie je k dispozícii
Polygala amarella subsp. austriaca
horčinka horkastá rakúska
vítod nahořklý rakouský
Polygala comosa
horčinka chochlatá
vítod chocholatý
Polygala chamaebuxus
horčinka
zimostrázek alpský
Polygala major
horčinka väčšia
vítod větší
Polygala vulgaris
horčinka obyčajná
vítod obecný
Polygala vulgaris subsp. oxyptera
horčinka obyčajná ostrokrídla
vítod ostrokřídlý