Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Poa

Názov rastliny Obrázky
Poa alpina
lipnica alpínska
lipnice alpská
Poa annua
lipnica ročná
lipnice roční
Poa badensis
lipnica bádenská
lipnice bádenská
Poa bulbosa
lipnica cibuľkatá
lipnice cibulkatá
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna
lipnica cibuľkatá úhľadná
lipnice cibulkatá ladná
Poa crassipes
lipnica
lipnice tlustonohá
Poa chaixii
lipnica Chaixova
lipnice širolistá
Poa nemoralis
lipnica hájna
lipnice hajní
Obrázok nie je k dispozícii
Poa palustris
lipnica močiarna
lipnice bahenní
Obrázok nie je k dispozícii
Poa palustris subsp. palustris
lipnica močiarna pravá
Poa palustris subsp. xerotica
lipnica močiarna málokvetá
Poa pratensis
lipnica lúčna
lipnice luční
Obrázok nie je k dispozícii
Poa trivialis
lipnica pospolitá
lipnice obecná