Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Melampyrum

Názov rastliny Obrázky
Melampyrum arvense
čermeľ roľný
černýš rolní
Melampyrum barbatum
čermeľ bradatý
černýš bradatý
Melampyrum cristatum
čermeľ hrebenitý
černýš hřebenitý
Melampyrum cristatum subsp. solstitiale
čermeľ hrebenitý letný
černýš hřebenitý časný
Melampyrum nemorosum
čermeľ hájny
černýš hajní
Melampyrum nemorosum subsp. nemorosum
čermeľ hájny pravý
černýš hajní pravý
Melampyrum nemorosum var. praecox
čermeľ hájny
černýš hajní časný
Melampyrum pratense
čermeľ lúčny
černýš luční
Melampyrum sylvaticum
čermeľ lesný
černýš lesní