Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Marrubium

Názov rastliny Obrázky
Marrubium peregrinum
jablčník cudzí
jablečník cizí
Marrubium vulgare
jablčník obyčajný
jablečník obecný