Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Lythrum

Názov rastliny Obrázky
Lythrum hyssopifolia
vrbica yzopolistá
kyprej yzopolistý
Lythrum salicaria
vrbica vŕbolistá
kyprej vrbice
Lythrum tribracteatum
vrbica drobná
kyprej trojlistenný
Lythrum virgatum
vrbica prútnatá
kyprej prutnatý