Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Luzula

Názov rastliny Obrázky
Luzula campestris
chlpaňa poľná
bika ladní
Luzula divulgata
chlpaňa obyčajná
bika obecná
Luzula luzulina
chlpaňa
bika žlutavá
Luzula luzuloides
chlpaňa hájna
bika bělavá
Luzula luzuloides subsp. luzuloides
chlpaňa hájna pravá
bika bělavá pravá
Luzula luzuloides subsp. rubella
chlpaňa hájna medenočervená
bika bělavá měděná
Luzula pilosa
chlpaňa chlpatá
bika chlupatá
Luzula sylvatica
chlpaňa lesná
bika lesní