Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Lathyrus

Názov rastliny Obrázky
Lathyrus annuus
hrachor ročný
hrachor roční
Obrázok nie je k dispozícii
Lathyrus aphaca
hrachor bezlistý
hrachor pačočkový
Lathyrus cicera
hrachor
hrachor cizrnový
Obrázok nie je k dispozícii
Lathyrus clymenum
hrachor
Lathyrus hirsutus
hrachor chlpatý
hrachor chlupatý
Lathyrus lacteus
hrachor mliečny
hrachor panonský chlumní
Lathyrus laevigatus
hrachor hladký
hrachor hladký
Lathyrus latifolius
hrachor širokolistý
hrachor širolistý
Lathyrus linifolius
hrachor
hrachor horský
Lathyrus niger
hrachor čierny
hrachor černý
Lathyrus nissolia
hrachor trávolistý
hrachor trávolistý
Lathyrus pallescens
hrachor
hrachor
Lathyrus palustris
hrachor močiarny
hrachor bahenní
Lathyrus pannonicus
hrachor panónsky
hrachor panonský
Lathyrus pisiformis
hrachor hrachovitý
hrachor hrachovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Lathyrus pratensis
hrachor lúčny
hrachor luční
Lathyrus setifolius
hrachor štetinolistý
hrachor štětinolistý
Lathyrus sp.
hrachor
hrachor
Lathyrus sphaericus
hrachor guľovitý
hrachor jižní
Lathyrus sylvestris
hrachor lesný
hrachor lesní
Lathyrus transsilvanicus
hrachor sedmohradský
hrachor sedmihradský
Lathyrus tuberosus
hrachor hľuznatý
hrachor hlíznatý
Lathyrus venetus
hrachor benátsky
hrachor benátský
Lathyrus vernus
hrachor jarný
hrachor jarní