Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Inula

Názov rastliny Obrázky
Inula britannica
oman britský
oman britský
Inula conyzae
oman hnidákovitý
oman hnidák
Inula crithmoides
oman
oman přímořský
Inula ensifolia
oman mečolistý
oman mečolistý
Inula germanica
oman nemecký
oman německý
Inula helenium
oman pravý
oman pravý
Inula hirta
oman srstnatý
oman srstnatý
Inula oculus-christi
oman hodvábny
oman oko Kristovo
Inula salicina
oman vŕbolistý
oman vrbolistý
Inula verbascifolia
oman
oman diviznolistý