Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Gypsophila

Názov rastliny Obrázky
Gypsophila fastigiata
gypsomilka zväzkovitá
šater svazčitý
Obrázok nie je k dispozícii
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria
gypsomilka zväzkovitá piesočná
šater svazčitý písečný
Gypsophila muralis
gypsomilka múrová
šater zední
Gypsophila paniculata
gypsomilka metlinatá
šater latnatý
Gypsophila repens
gypsomilka plazivá
šater plazivý