Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Geum

Názov rastliny Obrázky
Geum coccineum
kuklík šarlatový
kuklík šarlatový
Geum rivale
kuklík potočný
kuklík potoční
Geum urbanum
kuklík mestský
kuklík městský