Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Galium

Názov rastliny Obrázky
Galium album subsp. album
lipkavec biely pravý
Galium anisophyllon
lipkavec nerovnakolistý
svízel nestejnolistý
Galium aparine
lipkavec obyčajný
svízel přítula
Galium austriacum
lipkavec rakúsky
svízel rakouský
Obrázok nie je k dispozícii
Galium boreale
lipkavec severný
svízel severní
Galium boreale subsp. exoletum
lipkavec severný volyňský
svízel severní volyňský
Galium glaucum
lipkavec sivý
svízel sivý
Galium mollugo
lipkavec mäkký
svízel povázka
Galium odoratum
lipkavec marinkový
svízel vonný
Galium palustre
lipkavec močiarny
svízel bahenní
Galium parisiense subsp. anglicum
lipkavec parížsky hladkoplodý
svízel pařížský hladkoplodý
Galium pumilum
lipkavec nízky
svízel nízký
Galium rivale
lipkavec potočný
svízel potoční
Galium rotundifolium
lipkavec okrúhlolistý
svízel okrouhlolistý
Galium saxatile
lipkavec skalný
svízel hercynský
Galium schultesii
lipkavec Schultesov
svízel Schultesův
Galium sp.
lipkavec
svízel
Obrázok nie je k dispozícii
Galium sudeticum
lipkavec
svízel sudetský
Galium sylvaticum
lipkavec lesný
svízel lesní
Galium tricornutum
lipkavec trojrohý
svízel trojrohý
Galium uliginosum
lipkavec slatinný
svízel slatinný
Obrázok nie je k dispozícii
Galium valdepilosum
lipkavec
svízel moravský
Galium verum
lipkavec syridlový
svízel syřišťový
Galium wirtgenii
lipkavec Wirtgenov
svízel Wirtgenův