Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Frangula

Názov rastliny Obrázky
Frangula alnus
krušina jelšová
krušina olšová
Frangula rupestris
krušina
krušina