Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Fissidens

Názov rastliny Obrázky
Fissidens limbatus
pošvatec
krondlovka lemovaná
Fissidens taxifolius
pošvatec
krondlovka tisolistá