Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Festuca

Názov rastliny Obrázky
Festuca arundinacea
kostrava trsťovníkovitá
kostřava rákosovitá
Festuca arundinacea X Lolium multiflorum

Festuca gigantea
kostrava obrovská
kostřava obrovská
Festuca ovina
kostrava ovčia
kostřava ovčí
Festuca pallens
kostrava tvrdá
kostřava sivá
Festuca rubra
kostrava červená
kostřava červená
Festuca rupicola
kostrava žliabkatá
kostřava žlábkovitá
Festuca supina
kostrava nízka
kostřava nízká
Festuca vaginata subsp. dominii
kostrava
kostřava pochvatá Dominova
Festuca valesiaca
kostrava walliská
kostřava walliská
Festuca versicolor
kostrava pestrá
kostřava peřestá