Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Fallopia

Názov rastliny Obrázky
Fallopia aubertii
pohánkovec čínsky
opletka čínská
Fallopia convolvulus
pohánkovec ovíjavý
opletka obecná
Fallopia dumetorum
pohánkovec kroviskový
opletka křovištní
Fallopia japonica
pohánkovec japonský
křídlatka japonská
Fallopia x bohemica
pohánkovec český
křídlatka česká
Obrázok nie je k dispozícii