Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Euphrasia

Názov rastliny Obrázky
Euphrasia coerulea
očianka belasá
světlík modravý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia micrantha
očianka drobnokvetá
světlík drobnokvětý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia minima
očianka
světlík
Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa
očianka
Euphrasia picta
očianka pestrá
světlík pestrý
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia rostkoviana
očianka Rostkovova
světlík lékařský
Euphrasia salisburgensis
očianka soľnohradská
světlík solnohradský
Euphrasia slovaca
očianka slovenská
světlík slovenský
Euphrasia sp.
očianka
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia stricta
očianka tuhá
světlík tuhý
Euphrasia tatarica
očianka tatárska
světlík tuhý tatarský
Euphrasia tatrae
očianka tatranská
světlík