Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Eriophorum

Názov rastliny Obrázky
Eriophorum angustifolium
páperník úzkolistý
suchopýr úzkolistý
Eriophorum latifolium
páperník širokolistý
suchopýr širolistý
Eriophorum scheuchzeri
páperník Scheuchzerov
suchopýr výběžkatý
Eriophorum vaginatum
páperník pošvatý
suchopýr pochvatý