Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Erigeron

Názov rastliny Obrázky
Erigeron acris
turica ostrá
turan ostrý
Erigeron alpinus
turica alpínska
turan
Erigeron atticus
turica karpatská
turan
Obrázok nie je k dispozícii
Erigeron hungaricus
turica uhorská
turan
Erigeron podolicus
turica podolská
turan podolský
Erigeron uniflorus
turica jednoúborová
turan
Obrázok nie je k dispozícii
Erigeron vichrensis
turan vichrenský