Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Eleocharis

Názov rastliny Obrázky
Eleocharis acicularis
bahnička ihlovitá
bahnička jehlovitá
Eleocharis mamillata
bahnička bradavkatá
bahnička bradavkatá
Eleocharis ovata
bahnička vajcovitá
bahnička vejčitá
Eleocharis palustris
bahnička močiarna
bahnička mokřadní
Eleocharis quinqueflora
bahnička málokvetá
bahnička chudokvětá
Eleocharis uniglumis
bahnička jednoplevová
bahnička jednoplevá