Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Dryopteris

Názov rastliny Obrázky
Dryopteris carthusiana
papraď ostnatá
kapraď osténkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Dryopteris cristata
papraď hrebenatá
kapraď hřebenitá
Dryopteris dilatata
papraď rozložená
Dryopteris filix-mas
papraď samčia
kapraď samec