Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Dactylorhiza

Názov rastliny Obrázky
Dactylorhiza × braunii
vstavačovec Braunov
prstnatec Braunův
Dactylorhiza aschersoniana
vstavačovec
Dactylorhiza carpatica
vstavačovec karpatský
prstnatec karpatský
Dactylorhiza cordigera
vstavačovec
prstnatec srdčitý
Dactylorhiza cruenta
vstavačovec krvavočervený
prstnatec
Obrázok nie je k dispozícii
Dactylorhiza ericetorum
vstavačovec vresoviskový
prstnatec
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
vstavačovec Fuchsov pravý
prstnatec Fuchsův pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
vstavačovec Fuchsov Soóov
prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
vstavačovec Fuchsov chladnomilný
prstnatec Fuchsův chladnomilný
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes
vstavačovec strmolistý krvavý
prstnatec pleťový krvavý
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
vstavačovec strmolistý pravý
prstnatec pleťový
Dactylorhiza lapponica
vstavačovec laponský
prstnatec laponský
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
vstavačovec škvrnitý mokraďový
prstnatec plamatý bažinný
Dactylorhiza maculata subsp. maculata
vstavačovec škvrnitý pravý
prstnatec plamatý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica
vstavačovec škvrnitý sedmohradský
prstnatec plamatý sedmihradský
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
vstavačovec májový pravý
prstnatec májový pravý
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
vstavačovec májový rašelinový
prstnatec májový rašelinný
Dactylorhiza ochroleuca
vstavačovec bledožltý
prstnatec bledožlutý
Dactylorhiza pulchella
vstavačovec neskorý
prstnatec pleťový pozdní
Dactylorhiza romana
vstavačovec
prstnatec římský
Dactylorhiza ruthei
vstavačovec Rutheov
prstnatec Rutheův
Dactylorhiza saccifera
vstavačovec
prstnatec měchýřkatý
Dactylorhiza sambucina
vstavačovec bazový
prstnatec bezový
Dactylorhiza sp.
vstavačovec
prstnatec
Dactylorhiza traunsteineri
vstavačovec Traunsteinerov
prstnatec Traunsteinerův
Dactylorhiza umbrosa
vstavačovec
prstnatec perský
Dactylorhiza viridis
vstavačovec zelený
vemeníček zelený
Dactylorhiza x kerneriorum
vstavačovec
prstnatec
Dactylorhiza x ruppertii
vstavačovec
prstnatec Ruppertův