Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Chrysosplenium

Názov rastliny Obrázky
Chrysosplenium alternifolium
slezinovka striedavolistá
mokrýš střídavolistý
Chrysosplenium oppositifolium
slezinovka
mokrýš vstřícnolistý
Obrázok nie je k dispozícii