Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Crepis

Názov rastliny Obrázky
Crepis aurea

škarda
Crepis biennis
škarda dvojročná
škarda dvouletá
Crepis capillaris
škarda vláskovitá
škarda vláskovitá
Crepis conyzifolia
škarda veľkoúborová
škarda velkoúborná
Crepis foetida
škarda smradľavá
škarda smrdutá
Obrázok nie je k dispozícii
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
škarda smradľavá makolistá
Crepis jacquinii
škarda Jacquinova
škarda Jacquinova
Crepis mollis
škarda mäkká
škarda měkká
Crepis mollis subsp. hieracioides
škarda mäkká jastrabníkovitá
škarda měkká čertkusolistá
Crepis paludosa
škarda močiarna
škarda bahenní
Crepis pannonica
škarda panónska
škarda panonská
Crepis praemorsa
škarda odhryznutá
škarda ukousnutá
Crepis praemorsa subsp. dinarica
škarda
Crepis pulchra
škarda úhľadná
škarda
Crepis rubra
škarda
Crepis setosa
škarda štetinatá
škarda štětinkatá
Crepis tectorum
škarda strechová
škarda střešní
Crepis terglouensis
škarda
Crepis vesicaria
škarda mnohotvará