Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Cirsium

Názov rastliny Obrázky
Cirsium acaule
pichliač bezbyľový
pcháč bezlodyžný
Cirsium arvense
pichliač roľný
pcháč oset
Cirsium brachycephalum
pichliač úzkolistý
pcháč žlutoostenný
Cirsium canum
pichliač sivý
pcháč šedý
Cirsium eriophorum
pichliač bielohlavý
pcháč bělohlavý
Cirsium erisithales
pichliač lepkavý
pcháč lepkavý
Cirsium heterophyllum
pichliač rôznolistý
pcháč různolistý
Cirsium ligulare
pichliač
pcháč
Cirsium oleraceum
pichliač zelinový
pcháč zelinný
Cirsium palustre
pichliač močiarny
pcháč bahenní
Cirsium pannonicum
pichliač panónsky
pcháč panonský
Cirsium rivulare
pichliač potočný
pcháč potoční
Cirsium spinosissimum
pichliač
Cirsium vulgare
pichliač obyčajný
pcháč obecný
Cirsium waldsteinii
pichliač Waldsteinov
pcháč poloninský
Cirsium x fissibracteatum
pichliač
Cirsium x hybridum
pichliač hybridný
pcháč zvrhlý
Obrázok nie je k dispozícii
Cirsium x rigens
pichliač tuhý
pcháč tuhý
Cirsium x tataricum
pichliač
pcháč tatarský