Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Cerasus

Názov rastliny Obrázky
Cerasus avium
čerešňa vtáčia
třešeň ptačí
Cerasus fruticosa
čerešňa krovitá
třešeň křovitá
Cerasus mahaleb
čerešňa mahalebková
mahalebka obecná