Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Cephalaria

Názov rastliny Obrázky
Cephalaria gigantea
hlavinka obrovská
hlavatka obrovská
Cephalaria leucantha
hlavinka
hlavatka
Cephalaria transsylvanica
hlavinka sedmohradská
hlavatka transylvánská