Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Centaurea

Názov rastliny Obrázky
Centaurea × fleischeri
nevädzovec
chrpa
Centaurea × melanocalathia
Centaurea × moravica
nevädzovec
chrpa moravská
Centaurea ceratophylla
nevädzník
chrpa
Centaurea deusta
nevädzník
chrpa
Centaurea erdneri
nevädzovec
chrpa Erdnerova
Centaurea glaberrima
nevädzník
chrpa
Centaurea glaberrima subsp. divergens
nevädzník
chrpa
Obrázok nie je k dispozícii
Centaurea napifolia
nevädza
chrpa
Centaurea salonitana
nevädzník
chrpa
Centaurea transalpina
nevädznik
crhpa zaalpská