Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Centaurea

Názov rastliny Obrázky
Centaurea × fleischeri
nevädzovec
chrpa
Centaurea deusta
nevädzník
chrpa
Centaurea erdneri
nevädzovec
chrpa Erdnerova
Centaurea glaberrima
nevädzník
chrpa
Centaurea glaberrima subsp. divergens
nevädzník
chrpa
Obrázok nie je k dispozícii
Centaurea salonitana
nevädzník
chrpa
Centaurea transalpina
nevädznik
crhpa zaalpská
Centaurea X melanocalathia