Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Carthamus

Názov rastliny Obrázky
Carthamus lanatus
požlt vlnatý
světlice vlnatá
Carthamus tinctorius
požlt farbiarsky
světlice barvířská