Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Buxbaumia

Názov rastliny Obrázky
Buxbaumia aphylla
kyjanôčka bezlistá
šikoušek bezlistý
Buxbaumia viridis
kyjanôčka zelená
šikoušek zelený