Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Bromus

Názov rastliny Obrázky
Bromus arvensis
stoklas roľný
sveřep rolní
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus commutatus
stoklas lúčny
sveřep luční
Bromus erectus
stoklas vzpriamený
sveřep vzpřímený
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus hordeaceus
stoklas mäkký
sveřep měkký
Bromus inermis
stoklas bezosťový
sveřep bezbranný
Bromus japonicus
stoklas japonský
sveřep japonský
Bromus ramosus
stoklas konáristý
sveřep větevnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus secalinus
stoklas obilný
sveřep stoklasa
Obrázok nie je k dispozícii
Bromus sterilis
stoklas jalový
sveřep jalový
Bromus tectorum
stoklas strechový
sveřep střešní