Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Astragalus

Názov rastliny Obrázky
Astragalus alpinus
kozinec alpínsky
kozinec alpský
Astragalus arenarius
kozinec
Kozinec písečný
Astragalus asper
kozinec drsný
kozinec drsný
Astragalus australis
kozinec južný
kozinec jižní
Astragalus austriacus
kozinec rakúsky
kozinec rakouský
Astragalus cicer
kozinec cícerovitý
kozinec cizrnovitý
Astragalus danicus
kozinec dánsky
kozinec dánský
Astragalus dasyanthus
kozinec drsnokvetý
kozinec
Obrázok nie je k dispozícii
Astragalus exscapus
kozinec bezbyľový
kozinec bezlodyžný
Astragalus frigidus
kozinec ľadový
kozinec chladnomilný
Astragalus glycyphyllos
kozinec sladkolistý
kozinec sladkolistý
Astragalus monspessulanus
kozinec montpeliersky
Astragalus norvegicus
kozinec nórsky
kozinec
Astragalus onobrychis
kozinec vičencovitý
kozinec vičencovitý
Astragalus penduliflorus
kozinec ovisnutý
kozinec poniklý
Astragalus physocalyx
kozinec
kozinec
Astragalus ponticus
kozinec
kozinec
Astragalus sesameus
kozinec
kozinec
Astragalus vesicarius
kozinec mechúrikatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus
kozinec mechúrikatý belavý
kozinec měchýřnatý bělavý