Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Asplenium

Názov rastliny Obrázky
Asplenium adiantum-nigrum
slezinník čierny
sleziník netíkovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Asplenium adulterinum
slezinník nepravý
sleziník nepravý
Asplenium cuneifolium
slezinník klinovolistý
sleziník hadcový
Asplenium ruta-muraria
slezinník rutovitý
sleziník routička
Asplenium septentrionale
slezinník severný
sleziník severní
Asplenium trichomanes
slezinník červený
sleziník červený
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
slezinník
sleziník červený zakřivený
Asplenium viride
slezinník zelený
sleziník zelený