Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Armeria

Názov rastliny Obrázky
Armeria alpina
trávnička alpínska
trávnička alpská
Armeria rumelica
trávnička
trávnička
Armeria vulgaris
trávnička obyčajná
trávnička obecná
Armeria vulgaris subsp. serpentini
trávnička obyčajná
trávnička obecná hadcová