Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Armeria

Názov rastliny Obrázky
Armeria alpina
trávnička alpínska
trávnička alpská
Armeria canescens
trávnička
Armeria rumelica
trávnička
trávnička
Armeria vulgaris
trávnička obyčajná
trávnička obecná
Armeria vulgaris subsp. serpentini
trávnička obyčajná
trávnička obecná hadcová