Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Alyssum

Názov rastliny Obrázky
Alyssum alyssoides
tarica kališnatá
tařinka kališní
Alyssum desertorum
tarica stepná
tařinka stepní
Alyssum montanum subsp. brymii
tarica kopcová Brymova
tařinka horská
Alyssum montanum subsp. gmelinii
tarica kopcová Gmelinova
tařinka horská Gmelinova
Alyssum montanum subsp. montanum
tarica kopcová pravá
tařinka horská pravá
Alyssum tortuosum
tarica krivolaká
tařinka křivolaká
Obrázok nie je k dispozícii