Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Allium

Názov rastliny Obrázky
Allium angulosum
cesnak hranatý
česnek hranatý
Allium carinatum
cesnak člnkovitý
česnek kýlnatý
Allium cirrhosum
cesnak strapatý
česnek
Allium flavum
cesnak žltý
česnek žlutý
Allium moly
cesnak zlatožltý
česnek zlatožlutý
Allium neapolitanum
cesnak
Allium ochroleucum
cesnak bledožltý
česnek bledožlutý
Allium oleraceum
cesnak planý
česnek planý
Allium paniculatum
cesnak metlinatý
česnek latnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Allium rotundum
cesnak guľovitý
česnek kulovitý
Allium scorodoprasum
cesnak orešcový
česnek ořešec
Allium senescens subsp. montanum
cesnak sivkastý horský
česnek chlumní horský
Allium schoenoprasum
cesnak pažítkový
pažitka pobřežní
Allium schoenoprasum subsp. alpinum
cesnak pažítkový alpínsky
pažitka pobřežní horská
Allium sphaerocephalon
cesnak guľatohlavý
česnek kulatohlavý
Allium ursinum
cesnak medvedí
česnek medvědí
Allium victorialis
cesnak hadí
česnek hadí
Allium vineale
cesnak poľný
česnek viničný