Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Aconitum

Názov rastliny Obrázky
Aconitum anthora
prilbica jedhojová
oměj jedhoj
Aconitum firmum
prilbica tuhá
oměj tuhý
Aconitum firmum subsp. moravicum
prilbica tuhá moravská
oměj tuhý moravský
Aconitum lasiocarpum
prilbica chlpatoplodá
oměj chlupoplodý
Obrázok nie je k dispozícii
Aconitum moldavicum
prilbica moldavská
oměj moldavský
Aconitum paniculatum
prilbica metlinatá
oměj
Obrázok nie je k dispozícii
Aconitum plicatum
prilbica
oměj šalamounek
Aconitum plicatum subsp. sudeticum
prilbica
oměj šalamounek sudetský
Aconitum tauricum
prilbica
oměj
Aconitum variegatum
prilbica pestrá
oměj pestrý
Aconitum vulparia
prilbica žltá
oměj vlčí mor žláznatý
Aconitum x cammarum
prilbica strakatá
oměj zahradní
Obrázok nie je k dispozícii