Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Acetosella

Názov rastliny Obrázky
Acetosella tenuifolia
štiavička tenkolistá
štovík menší tenkolistý
Acetosella vulgaris
štiavička obyčajná
šťovík menší