Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Acer

Názov rastliny Obrázky
Acer campestre
javor poľný
javor babyka
Acer monspessulanum subsp. monspessulanum
javor francúzský
javor francouzský
Acer platanoides
javor mliečny
javor mléč
Acer pseudoplatanus
javor horský
javor klen
Acer saccharinum
javor cukrový
javor stříbrný
Obrázok nie je k dispozícii
Acer tataricum
javor tatarský
javor tatarský