Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod vrba

Názov rastliny Obrázky
vrba
Salix x multinervis
vŕba
vrba
Salix x subaurita
vŕba
vrba
Salix x rubens
vŕba
vrba
Salix x alopecuroides
vŕba
vrba
Salix x chlorophana
vŕba
vrba
Salix sp.
vŕba
vrba alpská
Salix alpina
vŕba alpínska
vrba bílá
Salix alba
vŕba biela
vrba bledá
Salix starkeana
vŕba sivozelená
Obrázok nie je k dispozícii
vrba bobkolistá
Salix phylicifolia
vŕba bobkolistá
vrba borůvkovitá
Salix myrtilloides
vŕba čučoriedkovitá
vrba bylinná
Salix herbacea
vŕba bylinná
vrba hlošinovitá
Salix elaeagnos
vŕba sivá
Obrázok nie je k dispozícii
vrba hrotolistá svěží
Salix hastata subsp. vegeta
vŕba oštepovitolistá okrúhlolistá
vrba jíva
Salix caprea
vŕba rakyta
vrba Kitaibelova
Salix kitaibeliana
vŕba Kitaibelova
vrba košíkářská
Salix viminalis
vŕba košikárska
vrba křehká
Salix euxina
vŕba krehká
vrba laponská
Salix lapponum
vŕba laponská
vrba lýkovcová
Salix daphnoides
vŕba lykovcová
Obrázok nie je k dispozícii
vrba nachová
Salix purpurea subsp. lambertiana
vŕba purpurová
vrba nachová
Salix purpurea
vŕba purpurová
vrba pětimužná
Salix pentandra
vŕba päťtyčinková
Obrázok nie je k dispozícii
vrba popelavá
Salix cinerea
vŕba popolavá
vrba rozmarýnolistá
Salix rosmarinifolia
vŕba rozmarínolistá
vrba síťnatá
Salix reticulata
vŕba sieťkovaná
vrba slezská
Salix silesiaca
vŕba sliezska
vrba ušatá
Salix aurita
vŕba ušatá
vrba uťatá
Salix retusa
vŕba tupolistá