Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod všivec

Názov rastliny Obrázky
všivec
Pedicularis tuberosa
všivec
Obrázok nie je k dispozícii
všivec bahenní
Pedicularis palustris
všivec močiarny
všivec Hacquetův
Pedicularis hacquetii
všivec karpatský
všivec chocholatý
Pedicularis comosa
všivec chochlatý
všivec krkonošský
Pedicularis sudetica
všivec
Obrázok nie je k dispozícii
všivec lesní
Pedicularis sylvatica
všivec lesný
všivec Oederův
Pedicularis oederi
všivec Oederov
všivec přeslenitý
Pedicularis verticillata
všivec praslenatý
všivec statný
Pedicularis exaltata
všivec statný
všivec zobánkatohlavatý
Pedicularis rostratocapitata
všivec
všivec žezlovitý
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý