Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod tučnice

Názov rastliny Obrázky
tučnice alpská
Pinguicula alpina
tučnica alpínska
tučnice obecná
Pinguicula vulgaris
tučnica obyčajná