Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod prstnatec

Názov rastliny Obrázky
prstnatec
Dactylorhiza ericetorum
vstavačovec vresoviskový
prstnatec
Dactylorhiza cruenta
vstavačovec krvavočervený
Obrázok nie je k dispozícii
prstnatec
Dactylorhiza sp.
vstavačovec
prstnatec
Dactylorhiza pulchella
vstavačovec neskorý
prstnatec bezový
Dactylorhiza sambucina
vstavačovec bazový
prstnatec bledožlutý
Dactylorhiza ochroleuca
vstavačovec bledožltý
prstnatec Braunův
Dactylorhiza × braunii
vstavačovec Braunov
prstnatec Fuchsův chladnomilný
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
vstavačovec Fuchsov chladnomilný
prstnatec Fuchsův pravý
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
vstavačovec Fuchsov pravý
prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
vstavačovec Fuchsov Soóov
prstnatec karpatský
Dactylorhiza carpatica
vstavačovec Traunsteinerov
prstnatec laponský
Dactylorhiza lapponica
vstavačovec laponský
prstnatec májový pravý
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
vstavačovec májový pravý
prstnatec májový rašelinný
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
vstavačovec májový rašelinový
prstnatec měchýřkatý
Dactylorhiza saccifera
vstavačovec
prstnatec perský
Dactylorhiza umbrosa
vstavačovec
prstnatec plamatý bažinný
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
vstavačovec škvrnitý mokraďový
prstnatec plamatý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. maculata
vstavačovec škvrnitý pravý
prstnatec plamatý sedmihradský
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica
vstavačovec škvrnitý sedmohradský
prstnatec pleťový
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
vstavačovec strmolistý pravý
prstnatec pleťový krvavý
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes
vstavačovec strmolistý krvavý
prstnatec Rutheův
Dactylorhiza ruthei
vstavačovec Rutheov
prstnatec římský
Dactylorhiza romana
vstavačovec
prstnatec srdčitý
Dactylorhiza cordigera
vstavačovec
prstnatec Traunsteinerův
Dactylorhiza traunsteineri
vstavačovec Traunsteinerov