Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod plavuník

Názov rastliny Obrázky
plavuník alpínský
Diphasiastrum alpinum
plavúnik alpínsky
plavuník cypřiškovitý
Diphasiastrum tristachyum
plavúnik
plavuník Øellgaardův
Diphasiastrum oellgaardii
plavúnik
plavuník Zeillerův
Diphasiastrum zeilleri
plavúnik
Obrázok nie je k dispozícii
plavuník zploštělý
Diphasiastrum complanatum
plavúnik sploštený