Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod pcháč

Názov rastliny Obrázky
pcháč
Cirsium ligulare
pichliač
pcháč bahenní
Cirsium palustre
pichliač močiarny
pcháč bělohlavý
Cirsium eriophorum
pichliač bielohlavý
pcháč bezlodyžný
Cirsium acaule
pichliač bezbyľový
pcháč lepkavý
Cirsium erisithales
pichliač lepkavý
pcháč obecný
Cirsium vulgare
pichliač obyčajný
pcháč oset
Cirsium arvense
pichliač roľný
pcháč panonský
Cirsium pannonicum
pichliač panónsky
pcháč poloninský
Cirsium waldsteinii
pichliač Waldsteinov
pcháč potoční
Cirsium rivulare
pichliač potočný
pcháč různolistý
Cirsium heterophyllum
pichliač rôznolistý
pcháč šedý
Cirsium canum
pichliač sivý
pcháč tatarský
Cirsium x tataricum
pichliač
pcháč tuhý
Cirsium x rigens
pichliač tuhý
pcháč zelinný
Cirsium oleraceum
pichliač zelinový
pcháč zvrhlý
Cirsium x hybridum
pichliač hybridný
Obrázok nie je k dispozícii
pcháč žlutoostenný
Cirsium brachycephalum
pichliač úzkolistý