Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod opletka

Názov rastliny Obrázky
opletka čínská
Fallopia aubertii
pohánkovec čínsky
opletka křovištní
Fallopia dumetorum
pohánkovec kroviskový
opletka obecná
Fallopia convolvulus
pohánkovec ovíjavý