Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod oman

Názov rastliny Obrázky
oman britský
Inula britannica
oman britský
oman hnidák
Inula conyzae
oman hnidákovitý
oman mečolistý
Inula ensifolia
oman mečolistý
oman německý
Inula germanica
oman nemecký
oman oko Kristovo
Inula oculus-christi
oman hodvábny
oman pravý
Inula helenium
oman pravý
oman přímořský
Inula crithmoides
oman
oman srstnatý
Inula hirta
oman srstnatý
oman vrbolistý
Inula salicina
oman vŕbolistý