Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod merlík

Názov rastliny Obrázky
merlík bílý
Chenopodium album
mrlík biely
merlík červený
Chenopodium rubrum
mrlík červený
merlík fíkolistý
Chenopodium ficifolium
mrlík figolistý
merlík hroznový
Chenopodium botrys
mrlík strapcový
merlík kalinolistý
Chenopodium opulifolium
mrlík kalinolistý
merlík listnatý
Chenopodium foliosum
mrlík mnoholistý
merlík městský
Chenopodium urbicum
mrlík mestský
merlík mnohosemenný
Chenopodium polyspermum
mrlík mnohoplodý
merlík sivý
Chenopodium glaucum
mrlík sivý
merlík slanomilný
Chenopodium chenopodioides
mrlík slanomilný
merlík smrdutý
Chenopodium vulvaria
mrlík smradľavý
merlík švédský
Chenopodium suecicum
mrlík švédsky
merlík trpasličí
Chenopodium pumilio
mrlík nízky
merlík zvrhlý
Chenopodium hybridum
mrlík hybridný